તુલસી-ક્યારો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← બાકીનું તપ તુલસી-ક્યારો
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૪૦


પુસ્તક ત્રેવીસમું

સંસ્કાર ગ્રંથાવલી


તુલસી-ક્યારો:લેખક:
ઝવેરચંદ મેઘાણી: પ્ર કા શ ક :
આર. આર. શેઠની કંપની
બુ ક સે લ ર્સ એન્ડ પ બ્લિ શ ર્સ
કેશવબાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈઅ નુ ક્ર મ


પ્રકરણ પૃષ્ઠ
કોના પ્રારબ્ધનું
જબરી બા
ભદ્રા ૧૩
સસરો ૧૮
દેરાણી ૨૫
ભાસ્કર ૩૧
જુગલ-જીવન ૪૦
માણી આવ્યાં ૪૭
ભાસ્કરની શક્તિ ૫૩
૧૦ લગ્ન:જૂનું અને નવું ૫૮
૧૧ દેવુનો કાગળ ૬૬
૧૨ નિર્વિકાર ૭૧
૧૩ તુલસી કરમાયાં ૭૯
૧૪ બારણાં ઉઘાડ્યાં ૮૭
૧૫ 'સુકાઈ ગયા છો!' ૯૩
૧૬ સસરાને દીઠા ૧૦૦
૧૭ સમાધાન ૧૦૭
૧૮ પુત્રવધુની શોધમાં ૧૧૫
૧૯ ડોળાયેલાં મન ૧૧૯
૨૦ જગરબિલાડો ૧૨૩
૨૧ કોણ કાવતરાખોર? ૧૩૧
૨૨ જનતાને જોગમાયાં ૧૪૧

પ્રકરણ પૃષ્ઠ
૨૩ દિયરની દુઃખભાગી ૧૪૯
૨૪ માતા સમી મધુર ૧૬૦
૨૫ 'હવે શું વાંધો છે?' ૧૬૬
૨૬ અણધાર્યું પ્રયાણ ૧૭૬
૨૭ 'ચાલો અમદાવાદ' ૧૮૩
૨૮ ક્યાં ગઈ પ્રતિભા! ૧૯૩
૨૯ મરતી માએ સોંપેલો ૨૦૨
૩૦ એ બરડો ૨૧૧
૩૧ ભાસ્કરનો ભૂતકાળ ૨૧૭
૩૨ રૂપેરી પરદો ૨૨૭
૩૩ સિદ્ધાંતને બેવફા ૨૩૪
૩૪ અણનમ ૨૪૧
૩૫ ઘાએ ચડાવેલી ૨૪૭
૩૬ કંચનને હમેલ ! ૨૫૯
૩૭ અસત્ય એ જ સત્ય ૨૬૮
૩૮ 'બામણવાડો છે ભા!' ૨૭૬
૩૯ કેવો નાદાન પ્રશ્ન ! ૨૮૩
૪૦ 'શોધ કરૂં છું' ૨૯૧
૪૧ છૂપી શૂન્યતા ૨૯૮
૪૨ ભાસ્કરનો ભેટો ૩૦૪
૪૩ 'બડકમદાર' ૩૧૯
૪૪ બાકીનું તપ ૩૨૮Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૦ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1960 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg