લખાણ પર જાઓ

બીરબલ અને બાદશાહ

વિકિસ્રોતમાંથી
બીરબલ અને બાદશાહ
પી. પી. કુન્તનપુરી-યોગી
૧૯૧૨અમૂલ્ય રત્નોનો ભંડાર અને બુદ્ધિનો સાગર
મનને આનંદ આપનારી અને રડતાને
હસાવનારી


બીરબલ અને બાદશાહ

ની અતિરસીલી અને અદ્ભુત વાર્તાઓ


લખનાર
પી. પી. કુન્તનપુરી-યોગી


છપાવનાર
શા. નારણલાલ મોતીલાલ બુકસેલર,
રીચીરોડ--અમદાવાદ


આવૃત્તિ ૧લી પ્રત ૪૨૦૦
સને ૧૯૧૨.


શ્રી સત્યપ્રકાશ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં-શા પ્રેમચંદ નાહાલચંદ
તથા ડાહ્યાભાઈ શકરાભાઈ ગાંધીએ છાપી.
ઠે, ખાડીયા ગેટ--અમદાવાદ.


અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

ભાગ પહેલો

ભાગ બીજો

ભાગ ત્રીજો

ભાગ ચોથો

ભાગ પાંચમો

ભાગ ૬ ઠો

ભાગ ૭ મો

ભાગ આઠમો

ભાગ નવમો

ભાગ ૧૦ મો

ભાગ અગીયારમો

ભાગ બારમો

ભાગ તેરમો

ભાગ ચૌદમો

ભાગ પંદરમો

ભાગ સોળમો

ભાગ સતરમો

ભાગ અઢારમોPublic domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૪ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1964 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.