રસિકવલ્લભ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
श्रीकृष्णायनमः

श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः


શ્રી દયારામકૃત રસિકવલ્લભ

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]