લખાણ પર જાઓ

ચિત્ર:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf

Page contents not supported in other languages.
વિકિસ્રોતમાંથી
સૂચિ પૃષ્ઠ સાથે જોડો
પાના પર જાવ
આગલું પાનું →
આગલું પાનું →
આગલું પાનું →

મૂળભુત ફાઇલ(૮૬૪ × ૧,૩૫૮ પીક્સલ, ફાઈલ કદ: ૧૧.૭ MB, MIME પ્રકાર: application/pdf, ૧૪૮ પાના)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

Rashtra Bhasha Vishe Vichar  s:gu:Index:Rashtra Bhasha Vishe Vichar.pdf  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
લેખક
image of artwork listed in title parameter on this page
શીર્ષક
Rashtra Bhasha Vishe Vichar
પ્રકાશક
Navjivan Prakashan Mandir.
વર્ણન

Source: Digital Library of India

Scanning Centre: C-DAC, Noida
Source Library: Gujarati Vidyapith Library
Date Accessioned: 7/20/2015 0:15
The Digital Library of India was a project under the auspices of the Government of India.

ભાષા ગુજરાતી
પ્રકાશનનો સમય ૧૯૪૫
publication_date QS:P577,+1945-00-00T00:00:00Z/9
સ્રોત Internet Archive identifier: dli.ernet.259431
This file is in PDF format.

Portable Document Format (PDF) is a file format created by Adobe Systems for document exchange. PDF is used for representing two-dimensional documents in a manner independent of the application software, hardware, and operating system. Each PDF file encapsulates a complete description of a fixed-layout 2D document that includes the text, fonts, images, and 2D vector graphics which compose the documents.

The best way to view PDF files is locally using a reader.
Several free readers for every system are available at pdfreaders.org.

પરવાના

This image is in the public domain because it is a mere mechanical scan or photocopy of a public domain original, or – from the available evidence – is so similar to such a scan or photocopy that no copyright protection can be expected to arise. The original itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer.


You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Honduras has a general copyright term of 75 years, but it does implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).


This tag is designed for use where there may be a need to assert that any enhancements (eg brightness, contrast, colour-matching, sharpening) are in themselves insufficiently creative to generate a new copyright. It can be used where it is unknown whether any enhancements have been made, as well as when the enhancements are clear but insufficient. For known raw unenhanced scans you can use an appropriate {{PD-old}} tag instead. For usage, see Commons:When to use the PD-scan tag.


Note: This tag applies to scans and photocopies only. For photographs of public domain originals taken from afar, {{PD-Art}} may be applicable. See Commons:When to use the PD-Art tag.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

દર્શાવે છે

media type અંગ્રેજી

application/pdf

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૧૬:૨૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨૧૬:૨૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૬૪ × ૧,૩૫૮, ૧૪૮ પાના (૧૧.૭ MB)MeghdhanuImportation from Internet Archive via IA-upload

૧૦૦ કરતાં વધુ પાનાં આ ફાઇલને વાપરે છે. નીચે જણાવેલ યાદી ફક્ત આ ફાઇલ સાથે જોડાયેલ પ્રથમ ૧૦૦ પાનાંની કડીઓ બતાવે છે. અહીં પુરી યાદી મળશે.

આ ફાઇલ સાથે જોડાયેલ વધુ કડીઓ જુઓ.

મૅટાડેટા