ચર્ચા:કલાપીનો કેકારવ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પરિયોજના ’કલાપીનો કેકારવ’[ફેરફાર કરો]

વિકિસ્રોત પર મહાકવિ કલાપી કૃત કલાપીનો કેકારવનું અક્ષરાંકન કરવા માટે સૌ મિત્રોનાં સહકારથી ચાલુ કરાયેલી આ પરિયોજનામાં આપનું સ્વાગત છે.

 1. દરેક મિત્રને એક સાથે કેટલાંક કાવ્યો, JPG ફાઈલ સ્વરૂપે મોકલાશે.
 2. વાક્ય રચના અને જોડણી મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 3. આ પુસ્તક પુરતું ફકરાઓ નહિ પણ કડીઓ રહેશે તેથી શક્ય તેટલું કાવ્ય પ્રકાર પ્રમાણે લખાણ ગોઠવવું.
 4. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 5. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
 6. નીચેના કોડમાં કવિતાને અંતે આપેલ તારીખ બંને ત્રિકોણ કૌંસની વચ્ચે લખવી. જેથી તારીખ જમણી તરફ દેખાશે.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[કલાપીનો કેકારવ]]
 | author   = કલાપી
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણનું નામ
 | previous  = [[કલાપીનો કેકારવ/xxx|xxx]]
 | next    = [[કલાપીનો કેકારવ/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
<poem>
 zzz
</poem>
(અપૂર્ણ)
<div style="text-align: right"></div>

xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy = પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી કોપી-પેસ્ટ કરવું) અને zzz = પ્રકરણનું લખાણ.

આ પરિયોજનાની રૂપરેખા અંગે સૂચનો આવકાર્ય, સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 • નીચે આપનું નામ લખો.

--Maharshi675 (talk) ૦૨:૧૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કાવ્ય વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

$=ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

કાવ્ય કુલ સંપન્ન
અક્ષરાંકન ૨૪૧ ૨૪૧
ભૂલ-શુદ્ધિ ૨૪૧ ૨૪૧
વાહ, ૫૦% કરતાં વધારે પૂર્ણ.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૦૦:૩૪, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   આતો બહુ સુંદર કાર્ય કર્યું વ્યોમ. --Sushant savla (talk) ૧૯:૫૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર, હું બે ચાર દિવસથી વિચાર તો હતો. પછી હિંમત કરી જ નાખી.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૩:૫૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રકરણ[ફેરફાર કરો]

સુશાંતભાઈ ૧થી ૯ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે આગલાં મોકલશો...--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૭:૨૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સુશાંતભાઈ ૨૩થી ૨૮ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે આગલાં મોકલશો...--સતિષચંદ્ર (talk) ૦૧:૨૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સુશાંતભાઈ ૩૯થી ૪૧ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે આગલાં મોકલશો...--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૨:૫૦, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સુશાંતભાઈ કાર્ય પૂર્ણ થવા આવેલ છે આગલાં કાવ્યો મોકલશો...--સતિષચંદ્ર (talk) ૦૧:૧૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

૨૯ થી ૩૨ સુધીનાં કાવ્યો પૂરાં થઇ ગયાં છે. હવે પછીનાં કાવ્યો મોકલશો. - --Amvaishnav (talk) ૨૨:૪૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હવે પછીનાં બે કાવ્યો - 'ક્ષમા' ૫૩ અને 'હૃદયત્રિપુટી'૫૪ - મળી ગયાં છે. આભાર. - --Amvaishnav (talk) ૨૧:૩૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સુશાંતભાઈ કામ થઈ ગયેલ છે. આગળના કાવ્ય મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૮:૦૩, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ભાઇ સુશાંત, વધુ પ્રકરણો મોકલજો...સીતારામ..મહર્ષિ --Maharshi675 (talk) ૧૨:૦૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સુશાંતભાઈ આગલા કાવ્ય મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૮:૨૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મને પણ આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૧:૩૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૩:૩૯, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગળનાં કાવ્યો મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૪:૩૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 • સુશાંતભાઈ મારુ કાવ્ય પૂર્ણ થયેલ છે એ સિવાય ૧-બે કળી ,૨-પ્રવૃત થવા કહેતા મિત્રને, કાવ્યો પણ આપપને જણાવ્યા સિવાય મુક્યા છે,જરા જોઈ જશો અને આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--Dkgohil (talk) ૧૪:૪૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૫:૧૨, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST) મોકલ્યા--Sushant savla (talk) ૨૦:૩૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મને પણ મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૮:૦૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)મોકલ્યા--Sushant savla (talk) ૨૦:૩૮, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૦:૩૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)પૃ- ૨૦૮-૨૨૦ મોકલ્યાં--Sushant savla (talk) ૧૩:૦૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 • સુશાંતભાઈ આગલાં પ્રકરણો મોકલશો, હાલ સોંપેલ કાર્ય પૂર્ણ થયેલ છે.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૬:૦૭, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)પૃ- ૨૨૪-૨૩૩ મોકલ્યાંઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં પ્રકરણ મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૫:૨૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)પૃ- ૨૩૩-૨૩૯ મોકલ્યાંઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં પ્રકરણ મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૨:૩૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)મોકલ્યાં--Sushant savla (talk) ૧૯:૫૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
'હૃદયત્રિપુટી' પૂરૂં થઇ ગયું છે. આગળનાં કાવ્યો મોકલ્શો. - -------Amvaishnav (talk) ૨૩:૦૦, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST) --Sushant savla (talk) ૧૯:૫૫, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)મોકલ્યાંઉત્તર[ઉત્તર]
'હૃદયત્રિપુટી'નાં ટાઇપીંગ સમયે બહુ વધારે પડતી દેખીતી ત્રુટિઓ રહી ગઇ છે, જે તમારે ભૂલશુધ્ધિમાં સરખી કરવી પડી છે, તે બદલ ક્ષમા ચાહું છું --- --Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૪, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
'આશા' પૂરૂં થ્ ઇ ગયું છે.જો કે મૂળ શૈલિ પ્રમાણે પંક્તિઓનાં સેટીંગ્સનું ફૉર્મેટીંગ મને નથી આવડ્યું. આગળનાં કાવ્ય મોકલશો. ----Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)પૃ ૨૬૭-૨૭૧ મોકલ્યાં--Sushant savla (talk) ૧૫:૨૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં પ્રકરણ મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૦૦:૪૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST) પૃષ્ઠ ૨૬૪-૨૬૭ આપને પહેલાં જ મોકલ્યાં છે આપને તે નથી મળ્યાં હજી? ન મળ્યાં હોય તો જણાવશો ફરીથી મોકલાવીશ.--Sushant savla (talk) ૧૫:૨૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં પ્રકરણ મોકલશો.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૨૧:૨૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)પૃ ૨૮૧-૨૮૭ મોકલ્યાં--Sushant savla (talk) ૦૭:૩૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
'સ્નેહશૈથિલ્ય' અને 'એ મૂર્તિ' પૂરાં થઇ ગયાં છે. આગળનાં કાવ્ય મોકલ્શો. ----Amvaishnav (talk) ૨૧:૫૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૧:૪૬, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
કલાપીનો કેકારવ/હમીરજી ગોહેલ/સર્ગ-૩ મિજબાની પૂર્ણતાને આરે છે, નવાં કાવ્યો મોકલવા વિનંતી.--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૨:૦૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
'હમીરજી ગોહેલઃ સર્ગ - ૨ નિમન્ત્રણ'નું ટાઇપીંગ પૂરૂં થઇ ગયેલ છે. આગળનાં કાવ્ય મોકલશો. -- ----Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૬, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૧:૨૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્યો મોકલશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૬:૩૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આગલાં કાવ્ય મોકલશો. - --Amvaishnav (talk) ૧૪:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)બે પૃષ્ઠ મોકલ્યાં--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૩:૩૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
'એ રસીલું' પૂરૂં કરેલ છે. આગળ માટનાં કાવ્યો મોકલશો. -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૨૯, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)છ પૃષ્ઠ મોકલ્યાં (ત્રણ કાવ્યો)--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૭:૫૬, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આ ત્રણે ય કાવ્યો પૂરાં થઇ ગયેલ છે. નવાં કાવ્યો મોકલશો. -- --Amvaishnav (talk) ૨૨:૦૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આજરોજ તમામ કાવ્યોની ફાળવણી પૂર્ણ થયેલ છે. આમ છતાં જો બાકી પ્રકરણોમાંથી કોઈ સભ્ય સંજોગવશાત કાર્ય ન કરી શકે તો તે કાવ્યોની ફાળવણી શક્ય બનશે.--સતિષચંદ્ર (talk) ૧૧:૦૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મને સોંપાયેલ કાર્ય પૂરું થયેલ છે.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૯:૦૮, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પરિયોજના વ્યવસ્થાપન[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, હું શુક્રવાર તારીખ ૧૪-૧૨-૧૨ થી શુક્રવાર તારીખ ૨૧-૧૨-૧૨ સુધી બહારગામ જતો હોઈ પરિયોજના કેકારવનું વ્યવસ્થાપન સંભાળી શકીશ નહીં. તે કાળ દરમ્યાન પરિયોજનાનું વ્યવસ્થાપન આપણા મિત્ર સતિષચંદ્ર પટેલ સંભાળશે. તો આપને જોઈતા પ્રકરણો આપ સતિષભાઈનો સંપર્ક સાધી મેળવશો. --Sushant savla (talk) ૧૯:૩૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મિત્રો, મને સુશાંતભાઈએ બાકી પ્રકરણો ફાળવણીનું કાર્ય સોંપ્યું છે, આપ સૌ રાબેતા મુજબ હાલનું કાર્ય પુર્ણ થયે ચર્ચાના પાનામાં નોંધ કરી નવાં પ્રકરણો મંગાવી લેશો.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૨:૪૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સતિષભાઈ, મારા મતે હવે માત્ર ૩૦ પૃષ્ઠ બાકી છે. જો અક્ષરાંકન પૂર્ણ થઈ જાય તો ભૂલ શુદ્ધિ પણ કરી લેશો.--Sushant savla (talk) ૦૭:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પૂર્ણાહૂતિ[ફેરફાર કરો]

મિત્રો આપ સૌના સુંદર સહકાર્ય વડે પરિયોજના-કેકારવ આજે પૂર્ણ થાય છે આપ સૌ સહભાગી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભવિષ્યમાં આવો સાથ અને સહકાર આપતા રહેશો.--Sushant savla (talk) ૨૦:૦૯, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બહુ જ મહત્વની કહી શકાય એમાંની એક સાહિત્યિક વિરાસતને ડીજીટલ્ વિશ્વને ચોપડે લઇ આવવા બદલ્ સહુ સહભાગીઓને અભિનંદન. આ પરિયોજનામાં સહકારનું ફલક પણ વિસ્તરેલું જોવા મળ્યુ, તે પણ નોંધનીય કહી શકાય. મૂળ કૃતિઓનું ફૉર્મેટીંગ અને ભાષા પણ ખાસી લાક્ષણિક કહી શકાય તેમાંનાં છે.તેથી સંચલાકશ્રીનું સંપાદન અને ભુલશુધ્ધિનું કાર્ય પણ વિશેષ મહ્ત્વનું તેમ જ મહેનત માગી લે તેવું રહ્યું છે. તે માટે સહુ સહભાગીઓ વતી હું આભારની લાગણી અત્રે નોંધવાની રજા લઉં છું. -- --Amvaishnav (talk) ૨૨
૨૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)
અશોકભાઈએ ઉપર જણાવ્યા મુજબ ભાઈ સુશાંતના સંચાલનની અને તેમ જ સહયોગી મિત્રોની મહેનત રંગ લાવી છે !! બધા સહભાગીઓનો આભાર માનું છું તથા આગામી પરિયોજનાઓ માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું.--સતિષચંદ્ર (talk) ૦૧
૧૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)
આપ સૌ એ બધું જ કહી દીધું છે મારા કહેવા માટે કંઈ બાકી નથી રાખ્યું. આપ સૌને અભિનંદન.--Vyom25(મને વ્યોમ કહો) ૧૨
૫૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)